הכשרת חברי/ות וועדות מינויים

מרכז לייפר משתתף ביוזמה להגברת השיוויון המגדרי ואוכלוסיות אחרות בתהליכי סינון, בחירה וקידום של חברי/ות סגל אקדמי באוניברסיטה.
 
זוהי יוזמה משותפת של: הוועדה האוניברסיטאית לנושא שיוויון מגדרי, שליד יועצת נשיא האוניברסיטה לקידום נשים במדע פרופ' בת שבע כרם המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון  ומרכז לייפרללימודי נשים ומגדר.
 
היוזמה אושרה על ידי הוועדה המתמדת של האוניברסיטה, והוצגה לחברי/ות סנאט האוניברסיטה.
 
במסגרת זו, כל חברי/ות וועדות המינויים באוניברסיטה יעברו בשנת תשע"ח הכשרה להגברת הרגישות לסוגיות של הטיות ממוגדרות ואחרות בתהליכי קבלת החלטות (למשל, בכתיבת מכתבי המלצה; בקריאת מכתבי המלצה ותיקים של מועמדים וכדומה). ההכשרה תועבר על ידי פרופ' תמר זילבר, ראש מרכז לייפר וסגנית הדיקן בבית הספר למנהל עסקים ועל ידי עו"ד מיכל ברק, מנהלת המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון של הפקולטה למשפטים