קורס חדש לתש"פ: משפט ומגדר: חוק, צדק ו(אי)שיוויון – בין הגלובלי ללוקאלי

הקורס יעסוק בסוגיות העוסקות בנקודות ההשקה בין מגדר ומגוון למשפט. מטרת הקורס הינה לעמוד על הדרך בה המשפט, אשר אמור להוות זירה אובייקטיבית ושיוויונית המתווה אופק נורמטיבי, משעתק, משנה ומתמודד עם דילמות הנוגעות למגדר ומגוון. כן נעמוד בקורס על הקשר בין צדק, חקיקה ומדיניות מול מגדר ומגוון הן בהקשר הטרנסלאומי והן בהקשר הלוקאלי.

נתחיל מבחינת הדרך בה מתמודדת מערכת המשפט עם מגוון ועם צמתים של זהויות שוליות (intersectionality), תוך עמידה על המתחים בין משטר זכויות האדם הבינלאומי לקונטקסטים לוקאליים.  

בהקשר זה נסתכל על הדרך בה הבניות של גבריות ונשיות מעצבות תפיסות משפטיות בינלאומיות הנוגעות למלחמה ומיליטריזם, ונבחן ביקורת פמינסטית על משפט בין לאומי בהקשר של אילו הנלקחים בחשבון  בקבלת ההחלטות מול אילו שלא. כמו כן, נבדוק דרך עדשה מגדרית קטגוריות משפטיות (כגון מדינה) ואת המוסדות המהווים בסיס למשפט הבינלאומי. בהמשך נשאל האם משטר זכויות האדם הינו הדרך הטובה ביותר להבטחת שיוויון זכויות מגדרי תוך דאגה לנשים ולקהילה הלהטבי״ת בעולם הדרומי ((Global South. לסיום, נדון בירושלים כמקרה מבחן לוקאלי יחודי תוך התייחסות לקוויריות ומגדר בהקשר של פליטות והגירה, אלימות וטראומה במסגרת הקונפליקט הישראלי פלשתינאי.