תנאי קבלה להתמחות

סיום כל החובות לתואר "בוגר" לפני תחילת שנת הלימודים

פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית

התכנית מיועדת לסטודנטיות/ים לתואר "מוסמך" בחוגים השונים

* לעיתים נדרש גם לעבור ראיון התרשמות וקבלה אישי עם ראש המרכז