תכניות הלימודים במרכז

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים להתמחות בתחום זה.

החל משנת תשע"ח מציע המרכז גם מסלול הדגש בלימודי מגדר. ההדגש מיועד לסטודנטים לתואר בוגר בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית. המסלול מאפשר ללמוד 16 נ"ז במסגרת הלימודים המשלימים לסטודנטים  במדעי הרוח ובמדעי החברה הלומדים במסלול חד חוגי ולסטודנטים במדעי הטבע הלומדים במסלו לחד חוגי מורחב/רגיל.

 

קטגורית המגדר - ההבניות של מהם נשיות, גבריות ויחסי הכוח ביניהם - עומדת היום במרכז תחומי דעת שונים, המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון חלוקת העבודה בבית ובשוק העבודה מחוץ לבית, מבנה משפחה, אי-שוויון בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פולטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים, תופעות פתולוגיות וקליניות. תיאוריות מגדריות רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים המקנה תובנה בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה.

 

לימודי מגדר עוסקים בחקר ביחסי הגומלין בין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים בתקופות שונות. חקר המגדר הוא תחום אינטרדיסציפלינרי המשלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים.

 

 

תכנית ההתמחות

 

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לתלמידי/ות מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים/ות להתמחות בתחום זה. חקר המגדר משלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים.

תכנית ההתמחות של מרכז לייפר שואפת לטפח דור של חוקרות וחוקרים שיחברו את התיאוריות המגדריות המתפתחות בעולם המערבי בעשורים האחרונים אל המציאות הישראלית. תיאוריות אלה רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים, המקנה תובנות בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה. לימודי מגדר עוסקים גם בחקר יחסי הגומלין בין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים. ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון: אי-שוויון בשוק העבודה, בזירות החינוך והרווחה, מבנה המשפחה ויחסי הכוח בה, תופעות פתולוגיות וקליניות, , התנהגות פוליטית, שיח זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים.

מטרת הלימודים בתכנית ההתמחות במגדר היא להעמיק את תחומי הידע האקדמי, להדק את זיקתם לשיח החברתי והתרבותי ולהוסיף את נקודת המבט המגדרית לתחומי הידע השונים שהתלמידים/ות מגיעים/ות מהם. ההתמחות אשר משלבת בין תחומי דעת שונים היא תכנית ייחודית אשר מיועדת לתלמידים/ות מצטיינים.

מסלול הלימוד:

לימודי ההתמחות במגדר יתקיימו במקביל לתואר מוסמך בחוג דיסציפלינארי וישולבו בהם.

תנאי קבלה:

 1. לתכנית יתקבלו העומדים/ות בדרישות הקבלה ללימודי מוסמך בפקולטות ובבתי הספר באוניברסיטה. רשאים להגיש מועמדות בוגרים/ות שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 85 לפחות.
 2. הקבלה לתכנית מותנית באישור יועצי המוסמך בחוגים ובאישור רכזת תכנית ההתמחות בחקר המגדר.

משך הלימודים לתואר:

על המתקבלים לתכנית לסיים את תכנית הלימודים בשנתיים.

מבנה הלימודים:

תכנית ההתמחות מציעה מערך שיעורים רב שנתי המורכב מארבעה חלקים:

 1. לימודי בסיס של תיאוריות מגדר מתקדמות
 2. סמינריון
 3. קורסי בחירה
 4. קולקוויום מדעי

מטרת מערך זה היא להעמיק את הידע של הסטודנטים/יות בחשיבה תיאורית מתקדמת בצד עיסוק במגוון רחב של תחומי ידע. מגוון זה יקנה לסטודנטים/יות כלים לניתוח רעיונות מובנים של מגדר, זהות ופוליטיקה מינית, ויוביל לפיתוחה של הבנה מחודשת של מבנים חברתיים ותרבותיים אלה. בכל אחת משתי שנות הלימוד יתקיים קולקווים מדעי בו יציגו חוקרים וחוקרות מאוניברסיטאות בארץ ובעולם עבודות חדשות, אשר יאפשרו להרחיב את הידע בתחום המגדר, מזוויות מבט מגוונות.

להכרה בהתמחות ידרשו 16 נ"ז לפחות ו-20 לכל היותר על פי החלוקה הבאה

קורסי חובה (12נ"ז):

 1. קורס מבוא: סוגיות בלימודי מגדר: בין טקסט, זהות ותרבות
  (בשנה א' להתמחות)                                                                  4 נ"ז
 2. קלוקווים מדעי (2 נ"ז בכל שנה)                                                    4 נ"ז
 3. עבודה סמינריונית: התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית אחת                4 נ"ז

קורסי ליבה (2 נ"ז)

יש לבחור אחד מבין הבאים בשנה א' להתמחות:

 1. סוגיות ושיטות במחקר פמיניסטי                                                   2 נ"ז
 2. מגדר ותנועות חברתיות                                                              2 נ"ז
 3. זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי                                                2 נ"ז

קורס בחירה (2 נ"ז)
התלמיד יבחר מקורסי הבחירה של התכנית (ניתן לכתוב עבודה סמינריונית בקורס הבחירה)

זכאות לתואר:

מסיימי/ות התכנית אשר ימלאו את החובות האקדמיות של תכנית ההתמחות יהיו זכאים לציון התמחות זו בתעודת "מוסמך האוניברסיטה ב{שם החוג הראשי} ובהתמחות בלימודי מגדר"

 

 

תנאי קבלה להתמחות

סיום כל החובות לתואר "בוגר" לפני תחילת שנת הלימודים

פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית

התכנית מיועדת לסטודנטיות/ים לתואר "מוסמך" בחוגים השונים

* לעיתים נדרש גם לעבור ראיון התרשמות וקבלה אישי עם ראש המרכז

 

טופס הסבר והרשמה להתמחות

 

התכנית הרב תחומית מיועדת לתלמידי ותלמידות תואר מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים להתמחות בתחום זה במקביל ללימודים במסגרת חוג האם

אם השאלות הבאות מעסיקות אותך - מקומך איתנו:

•          מהי נשיות ומהי גבריות?

•          כיצד הבניות של נשיות וגבריות משפיעות על כולנו ברמה האישית, הבין-אישית והחברתית?

•          כיצד נוצרו יחסי הכוח בין גברים ונשים, מה השלכותיהם, וכיצד ניתן לשנות אותם?      

הידע שנרכש במסגרת ההתמחות בלימודי מגדר, העמקת הבנת העולם והדינמיקות הממוגדרות הפועלות בצורה סמויה, מאפשר לבוגרות ולבוגרי התכנית להשתלב במחקר ובשוק העבודה במגוון תפקידים:

•          לימודי דוקטורט וקריירה אקדמית

•          עוזרות ועוזרים פרלמנטריים

•          ארגונים לשינוי חברתי (כגון שדולת הנשים)

•          שירות המדינה

•          המגזר הפרטי

•          יועצות ויועצי מגדר בארגונים

לפרטים נוספים:
רכזת התכנית רעות ישראלי reutisr@savion.huji.ac.il, טל': 02-5883056 

 

לימודי בוגר

מרכז לייפר מציע קורסים ברמת הבוגר, לסטודנטים ממדעי הרוח והחברה, אשר רוצים.ות להתנסות בלימודי מגדר.

מטרת הקורסים הינה לאפשר לסטודנטים/יות מתעניינים/ות להעמיק את ידיעותיהם/ן בתחום.

לימודי הדגש- מדעי החברה

מרכז לייפר מציע החל משנת הלימודים תשע"ח הדגש בלימודי מגדר שמטרתו לרכז קורסים הניתנים בנושאי מגדר במחלקות השונות של הפקולטה למדעי החברה וכן  קורס מבוא, על מנת לאפשר לסטודנטים/יות מתעניינים/ות להעמיק את ידיעותיהם/ן בתחום.

מסלול הלימוד:

קהל היעד של ההדגש הוא סטודנטים/ות  לתואר ראשון במסלול החד/חוגי במחלקות השונות בפקולטה למדעי החברה, בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למדעי הטבע. הסטודנטים/ות במסלול החד חוגי יוכלו לבחור במסגרת הלימודים המשלימים הדגש בלימודי מגדר במסגרתו ידרשו ללמוד 16 נ"ז.

תנאי קבלה:

כל סטודנט/ית במסלול חד חוגי רשאי/ת ללמוד את ההדגש בלימודי מגדר.

משך הלימודים לתואר:

על המתקבלים/ות לסיים את תכנית הלימודים בשנתיים.

מבנה הלימודים:

קורס חובה (4-3 נ"ז):

יש לבחור אחד מבין הבאים בשנה א' להדגש

 1. זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי"                      4 נ"ז
 2. ארגונים ממוגדרים                                                                                           3 נ"ז

קורס המבוא בהדגש ניתן בשני פורמטים: אינטרנטי ופרונטלי. תלמידי/ות ההדגש יוכלו ללמוד באחד הפורמטים כקורס יסוד.

קורסי בחירה (13-12 נ"ז)

התלמיד יבחר מקורסי הבחירה של התכנית

זכאות לתואר:

מסיימי/ות ההדגש אשר ימלאו את החובות האקדמיות יהיו זכאים לציון ההדגש כהערה בגיליון הציונים של התואר הראשון.

 

לימודי חטיבה- מדעי הרוח

קורסים

קורס חדש לתש"פ - קהילות מגדריות ומיניות: זהות, אתגרים וסיכונים

הקורס יעסוק במספר סוגיות יסוד שקשורות להתהוות זהויות מיניות ומגדריות שונות כישויות מובחנות, ולסיכונים ואתגרים ייחודיים לאוכולוסיות להט"ביות ומיניות אחרות. הגדרת סובייקט שמדגישה זהות מינית או מגדרית צמחה בעולם המערבי החל מסוף המאה ה-19, עם היווצרות ההומוסקסואל והלסבית המודרניים כישויות מובחנות. העיסוק הפסיכולוגי והפוליטי החל כבר בשלהי המאה ה-19, והעיסוק הסוציולוגי בשנות הארבעים של המאה הקודמת. התפתחויות במדעי הביולוגיה והרפואה אפשרו במקביל אפשרויות של בני אדם לעצב את זהותם המגדרית והמינית. יחד עם זאת, במקומות רבים עדיין אין קבלה של שונות מינית ופעמים רבות נוער כזה מוצא עצמו מודר. הקורס ישלב נושאים של רווחה וסיכון בקרב בני נוער להט"בים. הקורס ידון על סוגיות שונות של מוגנות וחוסן, הגדרות של סיכון ותפיסת הסיכון באוכלוסייה זו. השיח על זהויות מגדריות ומיניות ממשיך להשתנות, להתעצב ולהניב שאלות חדשות כל הזמן, ונוגע לחייהם של סטודנטים וסטודנטיות רבים.

במסגרת הסמינר יוקדשו 7 מפגשים לנושאים היסטוריים, סוציולוגיים, פוליטיים, טכנולוגיים וחוקיים, ביניהם:

 • הגדרות: זהות מינית, זהות מגדרית, לסביות הומואים, קוויריות מהי? זהויות בי-סקסואליות וטרנסיות
 • סקירה היסטורית: בין המולד לנרכש ובין סטייה נפשית לנורמאליות. סטיגמות? הלסבית הרדיקלית המיתולוגית. מישל פוקו, תולדות המיניות וא-נורמטיביות.
 • כלכלה, אי שיווין ומאבק זכויות
 • העולם הגאה, המרחב הציבורי והפרטי, וטכנולוגיה 

 

וחמישה מפגשים לנושאים של סיכון ורווחה:

 • סוגיות של סיכון ומוגנות של צעירים להט"בים בהקשרים שונים בחברה הישראלית: מגדר, דת, אתניות, לאום, מעמד סוציו אקונומי.
 • רווחה אישית של צעירים להט"בים, שירותים ומדיניות
 • להט"בפוביה מבית – ניכור, התעללות רגשית והתנכרות הורית  

קורס חדש לתש"פ: משפט ומגדר: חוק, צדק ו(אי)שיוויון – בין הגלובלי ללוקאלי

הקורס יעסוק בסוגיות העוסקות בנקודות ההשקה בין מגדר ומגוון למשפט. מטרת הקורס הינה לעמוד על הדרך בה המשפט, אשר אמור להוות זירה אובייקטיבית ושיוויונית המתווה אופק נורמטיבי, משעתק, משנה ומתמודד עם דילמות הנוגעות למגדר ומגוון. כן נעמוד בקורס על הקשר בין צדק, חקיקה ומדיניות מול מגדר ומגוון הן בהקשר הטרנסלאומי והן בהקשר הלוקאלי.

נתחיל מבחינת הדרך בה מתמודדת מערכת המשפט עם מגוון ועם צמתים של זהויות שוליות (intersectionality), תוך עמידה על המתחים בין משטר זכויות האדם הבינלאומי לקונטקסטים לוקאליים.  

בהקשר זה נסתכל על הדרך בה הבניות של גבריות ונשיות מעצבות תפיסות משפטיות בינלאומיות הנוגעות למלחמה ומיליטריזם, ונבחן ביקורת פמינסטית על משפט בין לאומי בהקשר של אילו הנלקחים בחשבון  בקבלת ההחלטות מול אילו שלא. כמו כן, נבדוק דרך עדשה מגדרית קטגוריות משפטיות (כגון מדינה) ואת המוסדות המהווים בסיס למשפט הבינלאומי. בהמשך נשאל האם משטר זכויות האדם הינו הדרך הטובה ביותר להבטחת שיוויון זכויות מגדרי תוך דאגה לנשים ולקהילה הלהטבי״ת בעולם הדרומי ((Global South. לסיום, נדון בירושלים כמקרה מבחן לוקאלי יחודי תוך התייחסות לקוויריות ומגדר בהקשר של פליטות והגירה, אלימות וטראומה במסגרת הקונפליקט הישראלי פלשתינאי.