תכניות הלימודים במרכז

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר מציע תוכנית חדשה וייחודית לתואר שני בלימודי מגדר ומגוון. התוכנית פתוחה ללא השלמות למסיימי תואר ראשון בתחומים שונים וניתן לסיים אותה בשלושה סמסטרים. התוכנית עוסקת בסוגיות הקשורות לזהויות מגדריות, קבוצתיות, ביחסי רוב מיעוט,  ובהיבטים פסיכולוגים, פסיכודינאמיים, חברתיים ותרבותיים של מגדר ומגוון.

קטגורית המגדר - ההבניות של מהם נשיות, גבריות ויחסי הכוח ביניהם - עומדת היום במרכז תחומי דעת שונים, המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון חלוקת העבודה בבית ובשוק העבודה מחוץ לבית, מבנה משפחה, אי-שוויון בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פולטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים, תופעות פתולוגיות וקליניות. תיאוריות מגדריות רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים המקנה תובנה בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה.

לימודי מגדר עוסקים בחקר ביחסי הגומלין בין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים בתקופות שונות. חקר המגדר הוא תחום אינטרדיסציפלינרי המשלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים.

 

 

לימודי מוסמך במגדר ומגוון

התוכנית לתואר שני במגדר ומגוון עוסקת במקומן של זהויות וקטגוריות מגדריות וקבוצתיות בפסיכולוגיה של הפרט, ביחסים בין קבוצתיים, ובמרחבים חברתיים, מקצועיים ואקדמיים מתוך דגש על צדק חברתי, זכויות ושוויון זכויות, תיאוריות פמיניסטיות וגישות ביקורתיות ליחסי רוב מיעוט.

בין הנושאים שנלמדים בתוכנית:

 • פסיכולוגיה וזהויות מגדריות וקבוצתיות
 • רב תרבותיות - אתגרים ודילמות
 • מגדר, מיניות ופסיכואנליזה
 • תיאוריות פמיניסטיות ושיטות מחקר פמיניסטי-ביקורתי
 • מנהיגות, יצירתיות ומיומנויות תקשורת בסביבות הטרוגניות
 • דיאלוג, הכרה ויחסי כוח
 • גבריות ונשיות בראי תיאוריות קוויריות
 • מגדר, מין ומה שביניהם
 • מגדר וזהויות קבוצתיות בעולם הדיגיטלי, בקולנוע ובספרות

התוכנית מקנה תואר שני לא מחקרי

משך הלימודים: שלושה עד ארבעה סמסטרים – בימי שני ורביעי. 

 

כאן תוכלו לראות מערכת שעות לסמסטר א' וסמסטר ב' 

 

מצורפת תוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשפ"א:

פירוט תכנית הלימודים - מוסמך במגדר ומגוון

קבלת התואר

יש לצבור  36 נ"ז לקבלת התואר – כולל שתי עבודות סמינר במסגרת הקורסים המוגדרים כסמינר או כשיעור וסמינר.

מרכיבי ציון הגמר ושיקלולם:

100% - ממוצע ציוני הקורסים

מבנה התכנית

מסלול לא מחקרי

יש לצבור  36 נ"ז לקבלת התואר.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא מחקרי:

ממוצע ציוני הקורסים    100%   

תכנית הלימודים:

 

לימודי חובה

16-17 נ"ז

קורסי בחירה

11-12 נ"ז

שתי עבודות סמינריוניות

8 נ"ז

סה"כ

36 נ"ז

מצ"ב קובץ תכנית הלימודים המלאה.
לידיעתכן.ם- המידע בקובץ נתון עדיין לשיוניים לקראת לתשפ"א.

תנאי הקבלה לתכנית מוסמך במגדר ומגוון

תנאי קבלה

התכנית תקלוט כ12 בוגרים לשנה א' של לימודי המוסמך מחוגים שונים. רשאים להגיש מועמדות בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 80 לפחות.

תנאי מעבר משנה לשנה:

יש לעבור את כל קורסי החובה של שנה אלף בציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים (כולל כל קורסי חובת בחירה שנלמדו בשנה אלף)

תכנית ההתמחות

 

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לתלמידי/ות מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים/ות להתמחות בתחום זה. חקר המגדר משלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים.

תכנית ההתמחות של מרכז לייפר שואפת לטפח דור של חוקרות וחוקרים שיחברו את התיאוריות המגדריות המתפתחות בעולם המערבי בעשורים האחרונים אל המציאות הישראלית. תיאוריות אלה רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים, המקנה תובנות בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה. לימודי מגדר עוסקים גם בחקר יחסי הגומלין בין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים. ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון: אי-שוויון בשוק העבודה, בזירות החינוך והרווחה, מבנה המשפחה ויחסי הכוח בה, תופעות פתולוגיות וקליניות, , התנהגות פוליטית, שיח זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים.

מטרת הלימודים בתכנית ההתמחות במגדר היא להעמיק את תחומי הידע האקדמי, להדק את זיקתם לשיח החברתי והתרבותי ולהוסיף את נקודת המבט המגדרית לתחומי הידע השונים שהתלמידים/ות מגיעים/ות מהם. ההתמחות אשר משלבת בין תחומי דעת שונים היא תכנית ייחודית אשר מיועדת לתלמידים/ות מצטיינים.

מסלול הלימוד:

לימודי ההתמחות במגדר יתקיימו במקביל לתואר מוסמך בחוג דיסציפלינארי וישולבו בהם.

תנאי קבלה:

 1. לתכנית יתקבלו העומדים/ות בדרישות הקבלה ללימודי מוסמך בפקולטות ובבתי הספר באוניברסיטה. רשאים להגיש מועמדות בוגרים/ות שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 85 לפחות.
 2. הקבלה לתכנית מותנית באישור יועצי המוסמך בחוגים ובאישור רכזת תכנית ההתמחות בחקר המגדר.

משך הלימודים לתואר:

על המתקבלים לתכנית לסיים את תכנית הלימודים בשנתיים.

מבנה הלימודים לתשפ"א:

תכנית ההתמחות מציעה מערך שיעורים רב שנתי המורכב מארבעה חלקים:

 1. לימודי בסיס של תיאוריות מגדר מתקדמות
 2. סמינריון
 3. קורסי בחירה
 4. קולקוויום מדעי

 

מבנה הלימודים בהתמחות כולל 16 נ"ז:

קורסי חובה (10 נ"ז)

הגשת עבודה סמינריונית (4 נ"ז)

קורסי בחירה (2 נ"ז)

קורסי חובה (10 נ"ז):

קורסי חובה שנה א' (6 נ"ז)

 

37936

מגדר ומחשבה פמיניסטית

4 נ"ז

54254

מגדר ומגוון במרחב א

2 נ"ז

 

קורסי חובת בחירה שנה א' (4 נ"ז)

יש לבחור שני קורסים מהרשימה, לפחות אחד בשנה א' להתמחות:

54239

סוגיות ושיטות במחקר פמיניסטי

2 נ"ז

54270

מגדר, מיניות ופסיכואנליזה

2 נ"ז

54259 (שו"ס)

זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי           

2 נ"ז

54224 (שו"ס)

סוגיות בקהילה הגאה

2 נ"ז

54271

טקסט ומגדר: לכתוב כאילו חייך תלויים בזה

2 נ"ז

 

קורס בחירה (2 נ"ז)

ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית בקורס הבחירה

59533

מגדר ופיתוח (אנגלית, במתכונת מקוצרת)

2 נ"ז

54749

פרקטיקום לתלמידי מוסמך ומחקר שדה אתנוגרפי

3 נ"ז

40858

צדק מרחבי ועירוניות

2 נ"ז

59529

קהילה וקהילתיות

2 נ"ז

54224

מיעוטים מגדריים

2 נ"ז

50275

מגדר ומגוון חברתי בתקשורת

2 נ"ז

54271

טקסט ומגדר: לכתוב כאילו חייך תלויים בזה

2 נ"ז

54259

זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי

2 נ"ז

54222

קולוקוויום ב

2 נ"ז

54270

מגדר, מיניות ופסיכואנליזה

2 נ"ז

54343

בין גוף לנפש: הגוף במחשבה ביקורתית

2 נ"ז

53546

גישות תיאורטיות בחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני      

2 נ"ז

53626

מגדר ומגוון בארגונים

2 נ"ז

53514

פיריון ונישואין

2 נ"ז

61816

קרימינולוגיה ומגדר

2 נ"ז

96351

בריאות ומגדר - היבטים חברתיים ותרבותיים

1 נ"ז

50095

גברים, נשים ומה שביניהם: מבט קולנועי

2 נ"ז

46850

נשים, צריכה וזהות ביפן המודרנית

2 נ"ז

 

זכאות לתואר:

מסיימי/ות התכנית אשר ימלאו את החובות האקדמיות של תכנית ההתמחות יהיו זכאים לציון התמחות זו בתעודת "מוסמך האוניברסיטה ב{שם החוג הראשי} ובהתמחות בלימודי מגדר"