לימודי בוגר

מרכז לייפר מציע קורסים ברמת הבוגר, לסטודנטים ממדעי הרוח והחברה, אשר רוצים.ות להתנסות בלימודי מגדר.

מטרת הקורסים הינה לאפשר לסטודנטים/יות מתעניינים/ות להעמיק את ידיעותיהם/ן בתחום.

לימודי הדגש- מדעי החברה

מרכז לייפר מציע החל משנת הלימודים תשע"ח הדגש בלימודי מגדר שמטרתו לרכז קורסים הניתנים בנושאי מגדר במחלקות השונות של הפקולטה למדעי החברה וכן  קורס מבוא, על מנת לאפשר לסטודנטים/יות מתעניינים/ות להעמיק את ידיעותיהם/ן בתחום.

מסלול הלימוד:

קהל היעד של ההדגש הוא סטודנטים/ות  לתואר ראשון במסלול החד/חוגי במחלקות השונות בפקולטה למדעי החברה, בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למדעי הטבע. הסטודנטים/ות במסלול החד חוגי יוכלו לבחור במסגרת הלימודים המשלימים הדגש בלימודי מגדר במסגרתו ידרשו ללמוד 16 נ"ז.

תנאי קבלה:

כל סטודנט/ית במסלול חד חוגי רשאי/ת ללמוד את ההדגש בלימודי מגדר.

משך הלימודים לתואר:

על המתקבלים/ות לסיים את תכנית הלימודים בשנתיים.

מבנה הלימודים:

קורס חובה (4-3 נ"ז):

יש לבחור אחד מבין הבאים בשנה א' להדגש

  1. זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי"                      4 נ"ז
  2. ארגונים ממוגדרים                                                                                           3 נ"ז

קורס המבוא בהדגש ניתן בשני פורמטים: אינטרנטי ופרונטלי. תלמידי/ות ההדגש יוכלו ללמוד באחד הפורמטים כקורס יסוד.

קורסי בחירה (13-12 נ"ז)

התלמיד יבחר מקורסי הבחירה של התכנית

זכאות לתואר:

מסיימי/ות ההדגש אשר ימלאו את החובות האקדמיות יהיו זכאים לציון ההדגש כהערה בגיליון הציונים של התואר הראשון.

 

לימודי חטיבה- מדעי הרוח