לימודי מוסמך במגדר ומגוון

תכנית הלימודים במגדר ומגוון היא תכנית מוסמך ייחודית הנשענת על שיתופי פעולה באוניברסיטה ובקהילה. משתתפות ומשתתפי התוכנית ירכשו כלים להבנת וניתוח המציאות החברתית מנקודת מבט מגדרית  המשלבת תובנות בנושא רב תרבותיות ומגוון.

התוכנית מציעה תכנים תיאורטיים בחזית חקר המגדר והמגוון בדגש על מגוון הקהילות של תלמידות ותלמידי האוניברסיטה העברית ועל מיקומה של האוניברסיטה בירושלים, עיר ששגרתה מתנהלת סביב גבולות אנושיים ופיזיים, ובסמיכות למרכזי ממשל וניהול תהליכים בינלאומיים.

הדיון בסוגיות חברתיות מקומיות יתבסס על תובנות גלובליות ומחקר ויועמק דרך עשייה מתערבת שתאפשר היכרות בלתי אמצעית עם גורמים הפועלים לשימור ולשינוי מצבים של אי צדק והגינות חברתיים.

התוכנית מקנה תואר שני לא מחקרי. 

משך הלימודים: ארבעה סמסטרים, בימי שני ורביעי.

פירוט תכנית הלימודים - מוסמך במגדר ומגוון

קבלת התואר

יש לצבור  36 נ"ז לקבלת התואר – כולל שתי עבודות סמינר במסגרת הקורסים המוגדרים כסמינר או כשיעור וסמינר.

 

מרכיבי ציון הגמר ושיקלולם:

100% - ממוצע ציוני הקורסים

 

 

 

מבנה התכנית

מסלול לא מחקרי

יש לצבור  36 נ"ז לקבלת התואר.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא מחקרי:

ממוצע ציוני הקורסים    100%   

 

תכנית הלימודים:

 

לימודי חובה

16-17 נ"ז

קורסי בחירה

11-12 נ"ז

שתי עבודות סמינריוניות

8 נ"ז

סה"כ

36 נ"ז

מצ"ב קובץ תכנית הלימודים המלאה.
לידיעתכן.ם- המידע בקובץ נתון עדיין לשיוניים לקראת לתשפ"א.

תנאי הקבלה לתכנית מוסמך במגדר ומגוון

תנאי קבלה

התכנית תקלוט כ12 בוגרים לשנה א' של לימודי המוסמך מחוגים שונים. רשאים להגיש מועמדות בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 80 לפחות.

תנאי מעבר משנה לשנה:

יש לעבור את כל קורסי החובה של שנה אלף בציון של 80 לפחות בכל אחד מהקורסים (כולל כל קורסי חובת בחירה שנלמדו בשנה אלף)