מלגות לסטודנטיות ולחוקרות מצטיינות

15 ינואר, 2018

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר מכריז על

מילגת הצטיינות לסטודנטיות באוניברסיטה העברית לשנת הלימודים תשע"ט

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר יעניק בשנת הלימודים תשע"ט מלגות לסטודנטיות וחוקרות מצטיינות באחד או יותר מהתחומים הבאים:

מחקרים בנושאי מגדר, פמיניזם, מיניות ומעמד האישה במגוון דיסציפלינות. המלגות מיועדות לפרויקטים מחקריים הקשורים באופן מהותי ללימודי נשים ומגדר. אין די בהגשת הצעה העוסקת בנשים ו/או בגברים אלא בעבודה שגישתה המחקרית או שאלת המחקר הינה מגדרית.

עדיפות תינתן לעבודות העוסקות בנושאים הבאים:
* שינוי דיני המעמד האישי לטובת שחרור נשים מהאפליה הנהוגה היום בבתי הדין הרבניים
* עבודות סוציולוגיות וקרימינולוגיות על נשים אסירות או נפגעות אונס או סובלות מאלימות במשפחה ודרכים למציאת פתרונות למצוקתן
* מחקר על יחסי נשים יהודיות וערביות בפעילות משותפת החותרת לקידום השלום
* מחקר על דפוסי יצירה נשיים ייחודיים בארץ בעדות ובקהילות השונות
* מחקרים היסטוריים על מעמדן או פעילותן של נשים בודדות, קבוצות של נשים או ארגוני נשים בתולדות היישוב. 
* היסטוריה להטב"ית של הישוב והמדינה.

המלגות מיועדות לסטודנטיות לתואר בוגר (5 מלגות בסך 3,000 ₪ כל אחת), מוסמך (3 מלגות בסך 5,000 ש"ח כל אחת),  או דוקטורט (מלגה אחת בסך 10,000 ₪) וניתנות לתלמידות האוניברסיטה 
העברית בלבד

הזוכות תהיינה מחוייבות להשתתף בקולקווים בלימודי נשים ומגדר בשנת הלימודים תשע"ט

על המועמדות למלגה להעביר שלושה עותקים של קורות חיים, פירוט אודות תחום המחקר, גיליון ציונים ושני מכתבי המלצה לגברת תמר יעקובוביץ במזכירות מרכז לייפר (חדר 3412 במדעי 
החברה) 
 
תאריך הגשה: 1 במרץ 2018

*ההצעה מנוסחת בלשון נקבה אך מיועדת לסטודנטים משני המינים
המלגה מוענקת בתמיכת קרן א.מ.נ
.