קול קורא למלגה לתלמיד/ת מוסמך מחקרי או דוקטורט בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

23 פברואר, 2022

מרכז לייפר יעניק מלגה לתלמיד/ת

מוסמך מחקרי או דוקטורט בפקולטה למדעי החברה

באוניברסיטה העברית בשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

 

המלגה תינתן לסטודנט/ית אשר מחקרו/ה עוסק באופן מפורש -הנכלל גם

בכותרת הרשמית של התיזה או הדוקטורט - באחד מהתחומים הבאים:

‏1. היבטים חברתיים, תרבותיים או פסיכולוגים של מגדר

2. אקטיביזם מגדרי

3. אי/שיוויון מגדרי

 

להגשת בקשה למלגה יש לשלוח:

קובץ WORD  ובו: שם, מס זהות, חוג, כותרת המחקר ותקציר באורך פסקה אחת בעברית או באנגלית, שם המנחה לתזה או לדוקטורט והכותרת הרשמית של התיזה או הדוקטורט

אישור רשמי לכך שהמגיש.ה רשומ.ה במסלול המחקרי לתזה או לדוקטורט בפקולטה למדעי החברה בשנת הלימודים תשפ"ב ועדיין לא הגיש.ה את עבודת התזה או הדוקטורט

 

למייל: lafer@mail.huji.ac.il

הגשת המועמדות למלגה תתאפשר עד לתאריך 11.03.22  

*המלגה אינה מיועדת לסטודנטים/ות אשר קיבלו מלגה ממרכז לייפר בתשפ"ב.

המלגה אינה מיועדת לסטודנטיות או לסטודנטים אשר כבר הגישו את עבודת התיזה או הדוקטורט שלהם