פרופ' אסתר שלי-ניומן

אסתר שלי-ניומן
המחלקה לתקשורת ועיתונאות
02-5883205

ההכשרה האקדמית שקיבלתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת שיקאגו, הובילה לגישה רב-תחומית לשפה ולתרבות, במיוחד בישראל.  סגנונות דיבור ישראלי, האופן שבו הנרטיב הלאומי והנרטיב האישי עוברים בין קבוצות ובין יחידים בסוגי מדיה שונים מהווים עבורי מוקד מחקר הבא לביטוי בקורסים שאני מלמדת: סיפורי חיים, עברית ישראלית, שפה ומגדר, פולקלור ותקשורת.

המחקרים הנוכחיים שלי מתמקדים בישראלים-הצרפתים ובשימור התרבות באמצעי התקשורת השונים.   

מידע נוסף על הפעילות המחקרית שלי