פרופ' דפנה גולן

דפנה
מלמדת במרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר ובפקולטה למשפטים קורסים המשלבים תיאוריה ועשייה

מנהלת שותפות אקדמיה-קהילה לשינוי חברתי- פורום המקדם מחויבות של האקדמיה לקהילה, מסייע למרציות/ם לפתח קורסים מלווי פעילות סטודנטים בקהילה, ומעודד סטודנטיות/ים להתנדבות ולפעילות לצדק חברתי וזכויות אדם.

מנהלת תוכניות עמיתי מינרבה לזכויות האדם

מלמדת במרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר ובפקולטה למשפטים קורסים המשלבים תיאוריה ועשייה:

זכויות אדם והחברה הישראלית- תשע"ז

חינוך לשוויון ומניעת אלימות בין המינים תשע"ז