צרו קשר

 מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר  
האוניברסיטה העברית בירושלים

קמפוס הר הצופים

טל' 02-5883455

פקס 02-5880004

חדר 3412הפקולטה למדעי החברה
tamarya@savion.huji.ac.il 

 

  בקרו בדף הפייסבוק שלנו facebook.com/laferc