אודות המרכז

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים להתמחות בתחום זה.

החל משנת תשע"ח מציע המרכז גם מסלול הדגש בלימודי מגדר. ההדגש מיועד לסטודנטים לתואר בוגר בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית. המסלול מאפשר ללמוד 16 נ"ז במסגרת הלימודים המשלימים לסטודנטים  במדעי הרוח ובמדעי החברה הלומדים במסלול חד חוגי ולסטודנטים במדעי הטבע הלומדים במסלו לחד חוגי מורחב/רגיל.

 

קטגורית המגדר - ההבניות של מהם נשיות, גבריות ויחסי הכוח ביניהם - עומדת היום במרכז תחומי דעת שונים, המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון חלוקת העבודה בבית ובשוק העבודה מחוץ לבית, מבנה משפחה, אי-שוויון בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פולטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים, תופעות פתולוגיות וקליניות. תיאוריות מגדריות רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים המקנה תובנה בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה.

 

הפקולטה למדעי החברה

חדר 3412

הר הצופים