אודות המרכז והתוכנית החדשה לתואר שני ללימודי מגדר ומגוון

החל מתשפ״א מציע מרכז לייפר תוכנית חדשה לתואר שני ללימודי מגדר ומגוון. יתקבלו לתוכנית תלמידות ותלמידים מתחומי ידע שונים ללא צורך בלימודי השלמה. משך הלימודים שלושה עד ארבעה סמסטרים וניתן לרכז אותם ביום אחד בשבוע

קטגורית המגדר - ההבניות של מהם נשיות, גבריות ויחסי הכוח ביניהם - עומדת היום במרכז תחומי דעת שונים, המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון חלוקת העבודה בבית ובשוק העבודה מחוץ לבית, מבנה משפחה, אי-שוויון בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פולטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים, תופעות פתולוגיות וקליניות. תיאוריות מגדריות רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים המקנה תובנה בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה.

הפקולטה למדעי החברה

חדר 3412

הר הצופים