תכניות הלימודים במרכז

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר מציע תוכנית חדשה וייחודית לתואר שני בלימודי מגדר ומגוון. התוכנית פתוחה ללא השלמות למסיימי תואר ראשון בתחומים שונים וניתן לסיים אותה בשלושה סמסטרים. התוכנית עוסקת בסוגיות הקשורות לזהויות מגדריות, קבוצתיות, ביחסי רוב מיעוט,  ובהיבטים פסיכולוגים, פסיכודינאמיים, חברתיים ותרבותיים של מגדר ומגוון.

קטגורית המגדר - ההבניות של מהם נשיות, גבריות ויחסי הכוח ביניהם - עומדת היום במרכז תחומי דעת שונים, המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון חלוקת העבודה בבית ובשוק העבודה מחוץ לבית, מבנה משפחה, אי-שוויון בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פולטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים, תופעות פתולוגיות וקליניות. תיאוריות מגדריות רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים המקנה תובנה בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה.

לימודי מגדר עוסקים בחקר ביחסי הגומלין בין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים בתקופות שונות. חקר המגדר הוא תחום אינטרדיסציפלינרי המשלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים.