תכנית ההתמחות

 

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לתלמידי/ות מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים/ות להתמחות בתחום זה. חקר המגדר משלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים.

תכנית ההתמחות של מרכז לייפר שואפת לטפח דור של חוקרות וחוקרים שיחברו את התיאוריות המגדריות המתפתחות בעולם המערבי בעשורים האחרונים אל המציאות הישראלית. תיאוריות אלה רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים, המקנה תובנות בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה. לימודי מגדר עוסקים גם בחקר יחסי הגומלין בין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים. ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון: אי-שוויון בשוק העבודה, בזירות החינוך והרווחה, מבנה המשפחה ויחסי הכוח בה, תופעות פתולוגיות וקליניות, , התנהגות פוליטית, שיח זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים.

מטרת הלימודים בתכנית ההתמחות במגדר היא להעמיק את תחומי הידע האקדמי, להדק את זיקתם לשיח החברתי והתרבותי ולהוסיף את נקודת המבט המגדרית לתחומי הידע השונים שהתלמידים/ות מגיעים/ות מהם. ההתמחות אשר משלבת בין תחומי דעת שונים היא תכנית ייחודית אשר מיועדת לתלמידים/ות מצטיינים.

מסלול הלימוד:

לימודי ההתמחות במגדר יתקיימו במקביל לתואר מוסמך בחוג דיסציפלינארי וישולבו בהם.

תנאי קבלה:

  1. לתכנית יתקבלו העומדים/ות בדרישות הקבלה ללימודי מוסמך בפקולטות ובבתי הספר באוניברסיטה. רשאים להגיש מועמדות בוגרים/ות שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 85 לפחות.
  2. הקבלה לתכנית מותנית באישור יועצי המוסמך בחוגים ובאישור רכזת תכנית ההתמחות בחקר המגדר.

משך הלימודים לתואר:

על המתקבלים לתכנית לסיים את תכנית הלימודים בשנתיים.

מבנה הלימודים לתשפ"א:

תכנית ההתמחות מציעה מערך שיעורים רב שנתי המורכב מארבעה חלקים:

  1. לימודי בסיס של תיאוריות מגדר מתקדמות
  2. סמינריון
  3. קורסי בחירה
  4. קולקוויום מדעי

 

מבנה הלימודים בהתמחות כולל 16 נ"ז:

קורסי חובה (10 נ"ז)

הגשת עבודה סמינריונית (4 נ"ז)

קורסי בחירה (2 נ"ז)

קורסי חובה (10 נ"ז):

קורסי חובה שנה א' (6 נ"ז)

 

37936

מגדר ומחשבה פמיניסטית

4 נ"ז

54254

מגדר ומגוון במרחב א

2 נ"ז

 

קורסי חובת בחירה שנה א' (4 נ"ז)

יש לבחור שני קורסים מהרשימה, לפחות אחד בשנה א' להתמחות:

54239

סוגיות ושיטות במחקר פמיניסטי

2 נ"ז

54270

מגדר, מיניות ופסיכואנליזה

2 נ"ז

54259 (שו"ס)

זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי           

2 נ"ז

54224 (שו"ס)

סוגיות בקהילה הגאה

2 נ"ז

54271

טקסט ומגדר: לכתוב כאילו חייך תלויים בזה

2 נ"ז

 

קורס בחירה (2 נ"ז)

ניתן לכתוב את העבודה הסמינריונית בקורס הבחירה

59533

מגדר ופיתוח (אנגלית, במתכונת מקוצרת)

2 נ"ז

54749

פרקטיקום לתלמידי מוסמך ומחקר שדה אתנוגרפי

3 נ"ז

40858

צדק מרחבי ועירוניות

2 נ"ז

59529

קהילה וקהילתיות

2 נ"ז

54224

מיעוטים מגדריים

2 נ"ז

50275

מגדר ומגוון חברתי בתקשורת

2 נ"ז

54271

טקסט ומגדר: לכתוב כאילו חייך תלויים בזה

2 נ"ז

54259

זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי

2 נ"ז

54222

קולוקוויום ב

2 נ"ז

54270

מגדר, מיניות ופסיכואנליזה

2 נ"ז

54343

בין גוף לנפש: הגוף במחשבה ביקורתית

2 נ"ז

53546

גישות תיאורטיות בחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני      

2 נ"ז

53626

מגדר ומגוון בארגונים

2 נ"ז

53514

פיריון ונישואין

2 נ"ז

61816

קרימינולוגיה ומגדר

2 נ"ז

96351

בריאות ומגדר - היבטים חברתיים ותרבותיים

1 נ"ז

50095

גברים, נשים ומה שביניהם: מבט קולנועי

2 נ"ז

46850

נשים, צריכה וזהות ביפן המודרנית

2 נ"ז

 

זכאות לתואר:

מסיימי/ות התכנית אשר ימלאו את החובות האקדמיות של תכנית ההתמחות יהיו זכאים לציון התמחות זו בתעודת "מוסמך האוניברסיטה ב{שם החוג הראשי} ובהתמחות בלימודי מגדר"