אודות המרכז

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לסטודנטים למוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים להתמחות בתחום זה. 

קטגורית המגדר - ההבניות של מהם נשיות, גבריות ויחסי הכוח ביניהם - עומדת היום במרכז תחומי דעת שונים, המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה, כגון חלוקת העבודה בבית ובשוק העבודה מחוץ לבית, מבנה משפחה, אי-שוויון בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פולטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים, תופעות פתולוגיות וקליניות. תיאוריות מגדריות רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים המקנה תובנה בחקר התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה.

לימודי מגדר עוסקים בחקר ביחסי הגומלין בין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים בתקופות שונות. חקר המגדר הוא תחום אינטרדיסציפלינרי המשלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים.

בשנת הלימודים תשע"ח נפתח לראשונה קורס מקוון כמבוא ללימודי מגדר ופמיניזם. הקורס זכר ונקבה ברא אותם: היבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי (54226) פותח על ידי פרופ' תמר זילבר, במימון פרוייקט "קורסי הדגל" של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת). בשנת תשע"ח הקורס פתוח לתלמידי ב"א באוניברסיטה העברית, ובשנים הבאות ייפתח בהדרגה לתלמידי כלל האוניברסיטאות והמכללות בארץ.

אתם מוזמנים/ות להתרשם מאחת מהרצאות המבוא לקורס.