קול קורא למלגת רחל אליאור לתואר ראשון

3 מאי, 2022

קול קורא למלגות תואר ראשון

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר והתוכנית לתואר שני במגדר ומגוון

מזמינות אתכן.ם להגיש בקשות למלגת "פרופ' רחל אליאור" למחקרים

בנושאי מגדר. המלגה  מיועדת לסטודנטיות.ים מצטיינות.ים הרשומים לשנה

שלישית או רביעית לתואר בוגר באוניברסיטה העברית בשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

רשאיות/ים להגיש בקשה:

1. תלמידות.ים הרשומות/ים בתשפ"ב לשנה השלישית או הרביעית לתואר BA בפקולטה

למדעי הרוח, בפקולטה למדעי החברה, ובפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

2. תלמידות.ים שהגישו עבודה סמינריונית העוסקת באופן מפורש ומרכזי, המקבל ביטוי בכותרת הרשמית של העבודה,  בנושא של מגדר וקיבלו ציון 90 לפחות עבור העבודה.

תינתן עדיפות לעבודות סמינר העוסקות באופן מרכזי ומפורש באחד מהנושאים הבאים:

  1. חקר חיי נשים מוסלמיות בחברה הערבית הישראלית
  2. חקר חיי נשים יהודיות בקהילות אסיה ואפריקה
  3. השלכות חוקיות ומשפטיות של אי שוויון מגדרי
  4. היבטים חברתיים ותרבותיים של מגדר

על ההגשה לכלול את הרכיבים הבאים:  

  • מסמך בן עמוד אחד הכולל את הפרטים האישיים של המגיש.ה (שם, מספר תעודת זהות, סטאטוס לימודי) וכן נבקש לפרט את פרטי הקורס במסגרתו הוגשה העבודה ואת הציון. בנוסף יש לכתוב הצהרת כוונות של פיסקה אחת או שתיים המתארת את הנושאים המעניינים את המגיש.ה בתחום של מגדר, את הקשר שלה או שלו  לנושאים אלו, ומתייחסות לתוכניות של המגיש.ה להמשך הדרך האקדמית והמקצועית.
  • עותק של העבודה הסמינריונית 

את הרשום לעיל יש להגיש כקובץ PDF מסודר אחד למייל

lafer@mail.huji.ac.il

מועד אחרון להגשה  30.5.22      

הגשות שאינן כוללות באופן ברור ומסודר את כל הרכיבים המצוינים לעיל, לא

יתקבלו .