מלגות מקרן פילוסופיה שוויץ ישראל

5 ספטמבר, 2021

הוועד המנהל לניהול קרנות קק"ל  החליט להעניק מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א מהקרן הנ"ל.

פרטי המלגה הם:

10,000 ₪ לסטודנט/לסטודנטית לתואר שני

15,000 ₪ לסטודנט/לסטודנטית לתואר שלישי

מלגה חד פעמית.

רשאים להגיש תלמידי תואר שני ושלישי בלבד שפועלים /עוסקים בהפצת תחום הפילוסופיה בארץ.

להלן הקישור להגשת המלגה: www.milgasys.co.il/kklp21

מועד אחרון להגשה למלגה הוא: 30.9.21