לימודי מוסמך במגדר ומגוון

תכנית הלימודים במגדר ומגוון היא תכנית מוסמך ייחודית הנשענת על שיתופי פעולה באוניברסיטה ובקהילה. משתתפות ומשתתפי התוכנית ירכשו כלים להבנת וניתוח המציאות החברתית מנקודת מבט מגדרית  המשלבת תובנות בנושא רב תרבותיות ומגוון.

התוכנית מציעה תכנים תיאורטיים בחזית חקר המגדר והמגוון בדגש על מגוון הקהילות של תלמידות ותלמידי האוניברסיטה העברית ועל מיקומה של האוניברסיטה בירושלים, עיר ששגרתה מתנהלת סביב גבולות אנושיים ופיזיים, ובסמיכות למרכזי ממשל וניהול תהליכים בינלאומיים.

הדיון בסוגיות חברתיות מקומיות יתבסס על תובנות גלובליות ומחקר ויועמק דרך עשייה מתערבת שתאפשר היכרות בלתי אמצעית עם גורמים הפועלים לשימור ולשינוי מצבים של אי צדק והגינות חברתיים.

התוכנית מקנה תואר שני לא מחקרי. 

משך הלימודים: שלושה עד ארבעה סמסטרים, בימי שני ורביעי.

מצורפת תוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשפ"א: