קורס הדגל המקוון

בשנת הלימודים תשע"ח נפתח לראשונה קורס מקוון כמבוא ללימודי מגדר ופמיניזם. הקורס זכר ונקבה ברא אותם: היבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי (54226) פותח על ידי פרופ' תמר זילבר, במימון פרוייקט "קורסי הדגל" של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת). בשנת תשע"ח הקורס פתוח לתלמידי ב"א באוניברסיטה העברית, ובשנים הבאות ייפתח בהדרגה לתלמידי כלל האוניברסיטאות והמכללות בארץ.

אתם מוזמנים/ות להתרשם מאחת מהרצאות המבוא לקורס.

 

 

"זכר ונקבה ברא אותם": מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי (54226) קורס דגל אינטרנטי (4 נ"ז)

אנו חיים בעולם ממוגדר (gendered). מרגע הלידה שבו מצמידות אחיות חדר הלידה תווית כחולה  לעריסה של תינוק ותווית ורודה לעריסה של תינוקת, דרך השמות שאנו מעניקים להם, האופן בו אנו מדברים אליהם, המשחקים שאנו קונים להם, היחס כלפיהם בגן ובבית הספר ועד מסלולי השירות הצבאי השונים ומסלולי החיים השונים בבגרותם – הסדר החברתי מאורגן על פי ההבחנה המגדרית. בעולם הממוגדר זהויות, רגשות והתנהגויות מאורגנים על פי ההבחנות שבין נשים וגברים. הבחנות אלה גם מקנות יתרונות וחסרונות, וקובעות דפוסים של יחסי שליטה וניצול. מגדר רלבנטי לכל איש ואישה, בכל תחום מתחומי החיים, ובכל שדות הידע והעשייה, בעולמנו הפרטי, הציבורי, החברתי והארגוני – בבית, בעבודה ובלימודים. ואף שמגדר הוא עיקרון מכונן של הסדר החברתי, הוא בדרך כלל שקוף. נשיות, גבריות והיחסים ביניהם, כמו גם עולם המשמעויות, הפרקטיקות והמבנים הנלווים אליהם נתפסים כמובנים מאליהם וכטבעיים.

מטרת הקורס הינה לערער על המובן מאליו המגדרי, באמצעות התוודעות עם הרעיונות המכוננים בתחום חקר המגדר והפמיניזם, זרם חשיבה ועשייה שצמח במרחב האקדמי והחברתי בשנות ה-60 והפך מאז לזרם מרכזי, המניב כתיבה ומחקר רבים בכל הדיסציפלינות במדעי הרוח והחברה. נשתמש בתיאוריה ובמחקר המגדרי והפמיניסטי כדי לבחון באורח ביקורתי את הסדר החברתי המגדרי המובן מאליו. נדגים כיצד פרקטיקות ומבנים חברתיים משקפים את ההבניה החברתית של נשיות, גבריות והיחסים ביניהם – וגם משתתפים בשכפולם ובשעתוקם, באופן שמקבע גברים ונשים בתוך הגדרות צרות ומגבילות.

בניגוד לדיון הציבורי בסוגיות מגדריות, המתפרץ מפעם לפעם סביב שערורייה זו או אחרת, ומאופיין בהקצנה וברדידות; ובניגוד לקורסים העוסקים בפמיניזם ומגדר ברמה מופשטת ופילוסופית, הקורס המוצע מיועד לחבר בין העולם התיאורטי והמחקרי הפמיניסטי והמגדרי ובין התנסויות אישיות וחברתיות מוכרות וליצור כך חוויית לימוד משמעותית. המטרה היא לספק  לסטודנטים/ות שפה חדשה ומשקפיים חדשים –  המבוססים על תיאוריה ומחקר בנושאי מגדר ופמיניזם – על מנת לבחון דרכם מחדש את העולם החברתי, ואת עצמם.

הקורס מפותח במסגרת פרוייקט "קורסי דגל" של הות"ת-מל"ג. בצוות המפתח: פרופ' תמר זילבר, בועז מרמלשטיין (מפיק), אלון שחר ודורון מוסינזון (עוזרי הוראה).