מלגות

מלגת רחל אליאור למחקרים מצטיינים בנושאי מגדר ופמיניזם ומלגת נסיעות 

הנחיות כלליות:

מחקר בתחומי מגדר ופמיניזם בנושאים להלן:

* מבט נשי על התמודדות מערכת המשפט עם אלימות נגד נשים

* הקשר בין אונס וגילוי עריות לפשיעה וכליאה של נשים בארץ ובעולם

* הקשר בין אונס וגילוי עריות לתחלואה נפשית של נשים ואשפוזן במחלקות סגורות בבתי חולים לחולי נפש

* שינוי חוקי המעמד האישי במדינת ישראל

* קידום נשים ערביות במרחב הציבורי

* שיתופי פעולה בין נשים יהודיות וערביות ככלי לקידום השלום

רשאיות/ים להגיש בקשה

1. סטודנטיות/ים לתואר שני ושלישי באוניברסיטה העברית להן/ם מנחה נמנה על סגל האוניברסיטה העברית

2. סטודנטיות/ים אשר הצעת המחקר שלהן\ם אושרה על ידי ועדת ההיגוי של המחלקה בה הן/ם רשומות/ים

דרישות מהזוכות/ים במלגה

  1. השתתפות בקולוקוויום מרכז לייפר, הנערך בימי רביעי.
  2. ציון תמיכת המרכז בכל  פרסום הנובע מעבודת המחקר  הזוכה בתמיכה.
    1. כתיבת מכתב תודה לתורמת התומכת במלגה.
    2. העברת עותק אלקטרוני מן התיזה/עבודת הדוקטורט למרכז לייפר עם סיום כתיבתה

מועד יפורסם בקרוב