דרוש/ה עוזר/ת הוראה לבדיקת בחינות לקראת סוף סמסטר א'