פרופ' יפעת מעוז

1
ראשת מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר והתוכנית החדשה לתואר שני ללימודי מגדר ומגוון
ראשת מרכז שוויץ לחקר סכסוכים יישובם וניהולם
המחלקה לתקשורת