ד"ר ניצן רותם

ד"ר ניצן רותם
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח