קורסים

מגדר ותנועות חברתיות 54262

סמסטר: 
חורף
מוצע: 
2018

קורס חובת בחירה (2 נ"ז)

ימי רביעי, סמסטר א', בין השעות 18:00-16:30

הקורס מגדר ותנועות חברתיות של ד"ר הדס כהן דן בהבניות, פרקטיקות והיבטים מגדריים של תנועות חברתיות ברחבי העולם, תוך שימת דגש על הקשר בין אידיאולוגיה לפרקטיקה והשפעת המאבקים החברתיים על השגת צדק חברתי. דרך סקירת מקרי בוחן ממגוון הקשרים היסטוריים ואזורים גאוגרפיים שונים, הסטודנטים מפתחים מודעות למכשולים ההיסטוריים אשר עמדו בפני נשים שבקשו שוויון, לדרכים בהן מגדר שיחק תפקיד במאבקים של מיעוטים אתניים וקבוצות מודרות ולשימושים אשר נעשו במוסכמות מגדריות במאבקים החברתיים על מנת להשיג צדק חברתי

זכויות אדם, פמניזם ושינוי חברתי 54259

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2018

קורס חובת בחירה (2 נ"ז) משלב עשייה - אפשר לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית

ימי רביעי, סמסטר ב' 12:00-14:00

 

הקורס זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי של פרופ' דפנה גולן  בוחן נושאים של שוויון בין המינים, פמיניזם ואילמות בין המינים כשאלות יסוד בזכויות האדם. בקורס נבחנות תיאוריות פמיניסטיות שונות וגישות לניתוח אלימות מינית בחברה בכלל ובחברה הישראלית והפלסטינית בפרט. הקורס משלב עבודת התנדבות במרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.