תהליך ההרשמה לתכנית

הרשמה לתכנית המוסמך:

ההרשמה לתכנית המוסמך נעשית בצורה אינטרנטית: לאתר הרישום לאוניברסיטה לחצו כאן

לצורך דיון במועמדות לתואר מוסמך בפקולטה למדעי החברה יש להציג את המסמכים הבאים:

גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים כולל ציון גמר (ממוצע סופי) לתואר בוגר, וכן אישור זכאות מקורי וחתום לתואר בוגר.

מי שטרם סיים את לימודיו לתואר בוגר, יש לשלוח גיליון ציונים מקורי רשמי וחתום בחותמת מוסד הלימודים הכולל את כל הציונים עד כה (לרבות ציוני סמסטר א' לשנה"ל הנוכחית) וממוצע עדכני. בנוסף יש לצרף אישור ממוסד הלימודים על יתרת החובות לתואר. 

הרשמה לתכנית ההתמחות:

ההרשמה לתכנית ההתמחות תתאפשר רק לאחר קבלת אישור קבלה לחוג המוסמך הראשי. לאחר קבלת מכתב הקבלה, יש ליצור קשר עם רכזת התכנית - רעות ישראלי