תנאי הקבלה לתכנית

מסלולי הלימוד

לימודי המ"א מתקיימים במסלול לא מחקרי (ללא עבודת גמר)

 

דרישות התכנית: 

 

התכנית תקלוט כ–20 בוגרים לשנה א' של לימודי המוסמך, וייעשה מאמץ לקבל בוגרים מחוגים שונים.

רשאים להגיש מועמדות בוגרים שציון הגמר שלהם לבוגר הוא 85 לפחות.

דרישות הפקולטה:

אם סיווג רמת האנגלית שלך אינו "פטור", יש להמציא אישור על "פטור ברמה אוניברסיטאית" על סמך בחינה פסיכומטרית/מבחן אמי"ר/מבחן אמיר"ם כתנאי לקבלתך לתואר מוסמך.

לתלמידי חו"ל, יש לגשת למבחן לקביעת רמת העברית הנדרשת ללימודי תואר מוסמך בפקולטה.

 

לאתר הרישום לאוניברסיטה לחצו כאן